VIP下载站

当前位置: 首页 » 热门资讯 » 想不想修真天象怎么获得-想不想修真天象获得攻略

想不想修真天象怎么获得-想不想修真天象获得攻略

想不想修真天象怎么获得,很多玩家们都喜欢在想不想修真这款游戏中通过各种有趣的玩法来帮助自己能够轻松的在游戏里战胜各种强大的敌人,在游戏里每个玩家们都能够通过提升自己的战力来让帮助玩家们能够快速的在游戏里战胜各种各样的敌人。想不想修真天象怎么获得,在游戏里玩家们在开启天象玩法之后需要在星象图中通过消耗星辰碎片来帮助自己解锁奖励,这样对于很多玩家们来说只需要提升等级以及通过完成秘境任务都是能够轻松的获得奖励的,这样就能获得天象了,当你的天象提升满级之后就能很轻松的在游戏中击败任意的敌人。

想不想修真天象怎么获得

想不想修真天象怎么获得

后续探索赤月崖秘境可获得星辰之力,星辰之力用于衍化随机星辰,每次消耗1000星辰之力。

小世界等级越高,探索获得的星辰之力会多一些,但差距不大,不用过于着急

衍化星辰有5种手势,要在5种手势中选3种衍化星辰,手势只是增加了出现特定星辰的概率,无其他影响。

星辰属性分为攻防血真伤真防及修炼速度,星辰不可升级,集齐一定数量星辰组成星宿后,星辰属性翻倍。

衍化到重复星辰会替换成1个星辰碎片,星辰碎片可以指定兑换星辰。

兑换辅星消耗6个星辰碎片,次星消耗15个,主星消耗30个。